Home

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Oranje Comité KVW zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de website van Oranje Comité KVW, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw door Oranje Comité KVW samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Oranje Comité KVW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. Oranje Comité KVW garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op zijn website, noch staat hij hiervoor in.
Noch Oranje Comité KVW, noch de staf, of medewerkers van Oranje Comité KVW zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Oranje Comité KVW kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Oranje Comité KVW niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Oranje Comité KVW of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Oranje Comité KVW hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

 
 
 • Sinterklaassinterklaas

  Ieder jaar weer komt de Sint op bezoek. Om de intocht in goede banen te leiden is het Oranje Comité Kindervakantiewerk gevraagd om de pieten daarbij te helpen. In 2018 zal de Sint op zondag 18 november in Afferden aankomen. Als het dit jaar maar allemaal goed komt??

 • Koningsdag koning

  Koningsdag is ieder jaar weer 1 groot feest. In 2018 zal deze dag vallen op vrijdag 27 april. Het Oranjecomité Kindervakantiewerk organiseerd daarom voor alle kinderen van de basisschool hele leuke activiteiten!

 • Kindervakantiewerkkvw2012

  De leukste week van het jaar komt er weer aan. Dit jaar (2018) vindt KVW plaats in week 33, 13 t/m 17 augustus.

 • kvwSinterklaas

 • kvwKoningsdag

 • kvwKindervakantiewerk